Redesign Gliwickiego Magazynu Kulturalnego, lokalnego magazynu kulturowego
2011