Reakcja na Modernizm – katalog wystawy, zrealizowany we współpracy z Muzeum Narodowym w Krakowie, projekt okładki Joanna Sowula
2013